User Agreement | Security and Privacy | 888casino™
Tilbake

Tjenestevilkår

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited («Selskapet»), er registrert i henhold til lovene på Gibraltar og utgjør en del av 888-konsernet. Firmaet er lisensiert og regulert av Government of Gibraltar i henhold til forskriftene i Gibraltar Gambling Act 2005 med det formål å drifte og tilby nettbaserte pengespilltjenester, inkludert, men ikke begrenset til, casino, poker, sportsbetting og bingotjenester. LES NØYE GJENNOM TJENESTEVILKÅRENE BESKREVET HER («TJENESTEVILKÅR») FØR DU BRUKER TJENESTENE TIL SELSKAPET.
MERK: Denne brukeravtalen (som definert nedenfor) gjelder kun for deg hvis du spiller utenfor medlemsland i det europeiske markedet, eller i Storbritannia.
MERK: Hvis du registrerer en spillekonto i Storbrittania, gjelder ikke denne Brukeravtalen (som definert nedenfor) for deg. Du kan finne de gjeldende vilkårene her.
MERK: Hvis du spiller i et medlemsland i det europeiske markedet, med unntak av land hvor du spiller på en lokal lisens, for eksempel i Spania, Italia eller Danmark, gjelder ikke denne brukeravtalen (som definert nedenfor) for deg, og du kan finne gjeldende reglement her.
Selskapet tilbyr pengespilltjenester via sine interne varemerker (et "Internt varemerke"), ulike andre varemerker og via tredjeparters varemerker som en del av såkalte «white labels» (et "Whitelabel-varemerke"). I tillegg til å tilby pengespilltjenester via Internett («Internettplattform»), kan selskapet fra tid til annen tilby sine tjenester via alternative plattformer, for eksempel (i) interaktiv TV, (ii) pengespillplattformer på mobil og (iii) plattformer for underholdning om bord på fly (en «Alternativ plattform»).
Når du bruker selskapets pengespilltjenester enten via Internettplattformen eller en alternativ plattform, skal tjenestevilkårene gjelde for slik bruk i en slik grad som egner seg for omstendighetene.
I tillegg til Tjenestevilkårene skal du også lese våre Retningslinjer for Personvern nøye hvor vi beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Ditt bruk av Selskapets gambling-tjenester er strengt underlagt følgende tilleggsregler som skal gjelde fra tid til annen for de typene gambling-tjenestene du bruker, inkludert, men ikke begrenset til Bonusreglene", "Uttaksreglene", "Retningslinjene for ansvarlig spilling", "Turneringsreglene", "Husreglene", “Retningslinjene for frakobling”, "888sport Reglene for spill på sport", (sammen kjent som "Tilleggsregler") i hvert tilfelle som oppdatert fra tid til annen. Tjenestevilkårene sammen med Tilleggsreglene som anses som en integrert del herav, konstituerer et bindende juridisk dokument mellom deg og Selskapet (til sammen: "Brukeravtalen").


1. Introduksjon

 • Ved å registrere deg hos selskapet og/eller ved å bruke selskapets spilltjenester og/eller ved å krysse av feltet for «Jeg godtar disse vilkårene og betingelsene» (eller annen lignende formulering) og/eller ved å laste ned, installere eller bruke programvaren, godtar du samtidig brukeravtalen i sin helhet og uten reservasjon. Brukeravtalen utgjør som sådan et bindende juridisk dokument mellom deg og selskapet, og avtalen skal bestemme din bruk av våre spilltjenester til enhver tid.
 • Alle transaksjoner mellom deg og selskapet finner sted på Gibraltar, der de viktigste serverne til selskapet befinner seg.
 • Selskapets programvare, som er tilgjengelig både i en nedlastbar og en ikke-nedlastbar utgave og via enten nettplattformen eller en alternativt plattform («programvaren»), gjør det mulig for deg å bruke våre spilltjenester («tjenester»). Selskapet forbeholder seg retten til å oppheve, endre, fjerne eller tilføye til tjenester eller programvaren etter eget skjønn med umiddelbar virkning og uten forvarsel. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen eventuelle tap du lider som følge av utførte endringer, og du har ingen rett til å reise krav overfor selskapet i det henseende.
 • Du skal få tilgang til programvaren og bruke tjenestene kun via din egen konto, og du skal aldri logge deg inn på programvaren eller bruke tjenestene ved bruk av en annen person sin konto. Hvis du forsøker å bruke tjenestene gjennom en annen person sin konto, har vi rett til å stenge alle dine kontoer, beholde alle innestående midler på gjeldende kontoer og utestenge deg fra fremtidig bruk av tjenestene.
 • Dersom det anses som aktuelt, kan selskapet velge etter eget skjønn å forhindre opprettelse av flere kontoer registrert på eller brukt av deg eller personer fra samme familie eller samme husholdning. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig på noen slags måte for tiltak som hindrer registrering av flere kontoer, men kan ta grep som nødvendig, inkludert tilbakeholdelse av alle midler på de aktuelle kontoene, overfor enhver person som oppretter flere kontoer, inkludert, men ikke begrenset til, situasjoner der kontoer er registrert på samme husholdning, uavhengig av registreringsopplysningene oppgitt ved opprettelsen av de aktuelle kontoene.

2. Godkjennelse av vilkår og betingelser

 • Hvis det er enkelte vilkår i brukeravtalen du ikke gir ditt samtykke til, må du umiddelbart slutte å bruke programvaren og fjerne programvaren fra datamaskinen din og/eller annen gjeldende enhet.
 • Vi forbeholder oss retten til å justere, modifisere, oppdatere og endre alle vilkår og betingelser i brukeravtalen med jevne mellomrom, og vi vil varsle deg om alle slike justeringer, modifikasjoner eller endringer ved å publisere den nye versjonen av brukeravtalen på den relevante siden på nettstedene til alle interne varemerker og whitelabel-varemerker. Alle oppdaterte versjoner av brukeravtalen vil tre i kraft 14 dager etter publisering på nettstedet, eller tidligere dersom det kreves av gjeldende lov, forskrift eller direktiv, og din fortsatte bruk av tjenestene eller programvaren etter den ovennevnte tidsperioden vil regnes som ditt samtykke til endringene i brukeravtalen. Det forblir ditt ansvar å sørge for at du er innforstått med de riktige og gjeldende vilkårene og betingelsene i brukeravtalen, og vi anbefaler at du jevnlig ser etter oppdateringer.

3. Overholdelse av lover

 • Pengespill på Internett kan være ulovlig i enkelte jurisdiksjoner. Du forstår og godkjenner at selskapet ikke kan gi deg juridiske råd eller forsikringer med hensyn til din bruk av tjenestene, og selskapet kommer ikke med noen som helst form for erklæringer vedrørende lovligheten til tjenestene i din jurisdiksjon. Undersøk de relevante lovene i din jurisdiksjon før du registrerer deg hos selskapet og bruker tjenestene.
 • Tjenestene er kun tiltenkt brukere som ikke forbys spilling på internett av lovene i gjeldende jurisdiksjon. Selskapet har ikke til hensikt å gjøre deg i stand til å bryte gjeldende lover. Du erklærer, garanterer og godtar å sørge for at din bruk av programvaren og tjenestene overholder alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen form for ulovlig eller uautorisert bruk av programvaren og/eller tjenestene fra din side. Rådfør deg med juridisk avdeling i gjeldende jurisdiksjon hvis du er i tvil om at bruk av programvaren og tjenestene er tillatt under loven i din jurisdiksjon. Ved å godta disse vilkårene godtar du å hjelpe selskapet, i den grad du kan, med overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.
 • Personer som befinner seg i enkelte land som selskapet ikke betjener, vil ikke være berettiget til å åpne en konto hos selskapet, gjøre innskudd eller bruke tjenestene. Tilgang fra disse landene til Selskapets nettsteder vil bli blokkert. Selskapet forbeholder seg retten til å endre listen over land hvorfra den ikke vil akseptere brukere av Tjenesten fra tid til annen etter eget skjønn, og enhver slik endring kan ha umiddelbar effekt.

4. Tillatt deltakelse

 • Ingen under 18 år eller alderen man oppnår lovlig samtykke til å delta i aktivitetene inkludert i tjenestene under loven til gjeldende jurisdiksjon, etter hvilken som er høyest («Myndig»), kan laste ned programvaren eller bruke tjenestene i alle omstendigheter, og enhver person som ikke er myndig og som laster ned programvaren eller bruker tjenestene vil være i strid med vilkårene i brukeravtalen. Selskapet forbeholder seg retten til å be om bevis på alder når som helst for å sørge for at personer som ikke er myndige ikke bruker tjenestene. Selskapet kan stenge kontoen og/eller utestenge deg fra å bruke programvaren eller tjenestene dersom du ikke fremskaffer bevis på alder eller hvis selskapet mistenker at du ikke er av myndig alder. Selskapet forbeholder seg retten til å holde tilbake alle innestående midler på kontoen inntil din alder er verifisert.
 • Vi forbeholder oss retten til å bekrefte registreringsdetaljene dine, som navn, adresse, alder og brukte betalingsmåter, når som helst, ved å be om visse dokumenter. Disse dokumentene skal som regel inkludere legitimasjonskort, bevis på adresse, f.eks. regning fra en strømleverandør e.l., og bevis på betalingsmåte og kan lastes opp gjennom kassereren. Dersom det anses som nødvendig, vil vi be om at de aktuelle kopiene av dokumentene er attesterte, det vil si at dokumentene er stemplet og attestert av en notarius publicus. Dersom medlemmet ikke fremskaffer forespurte dokumenter, kan selskapet etter eget skjønn avslutte kontoen og holde tilbake alle innestående midler på kontoen. Dersom dokumentene ikke består våre interne sikkerhetskontroller – for eksempel hvis vi har mistanke om at de har blitt tuklet med, eller er på noen slags måte gitt for å villede eller fordreie – er vi ikke forpliktet til å godta slike dokumenter som gyldige og ikke forpliktet til å gi tilbakemelding på de nøyaktige funnene våre med hensyn til disse dokumentene.
 • Når du bruker nettstedet kan vi kreve at du gir oss visse typer informasjon om hvor du har fått midlene dine fra, din/ditt finansielle situasjon, yrke eller andre lignende detaljer. Vi forbeholder oss retten til å begrense kontoen din inkludert begrensning å begrense beløpet du kan sette inn på kontoen basert på informasjonen du oppgir, eller hvis slik informasjon ikke oppgis av deg. Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg for noen tap som du pådrar deg (i) før slik registrering er satt; eller (ii) på andre kontoer du har registrert eller som du aktiverer igjen enten det er før eller etter at slik restriksjon settes.
 • Vi forbeholder oss retten til å utføre bakgrunnskontroller på alle medlemmer av en hvilken som helst grunn, inkludert (men ikke begrenset til) all gransking på medlemmenes identitet, alle kredittkontroller som utføres på medlemmene, eller alle undersøkelser av medlemmenes personlige bakgrunn. Grunnlaget for slike granskinger vil være avhengig av de spesifikke sakene, men kan inkludere (men er ikke begrenset til) verifisering av medlemmets registreringsdetaljer, slik som navn, adresse og alder, yrke, verifisering av medlemmets finansielle overføringer, finansielle situasjon og/eller spilleaktivitet. Selskapet har ingen forpliktelse til å informere medlemmer om at slike granskinger finner sted. Slike aktiviteter kan inkludere bruk av spesifikke tredjepartsselskaper, som utfører granskingen som forespurt. Selskapet kan avgjøre etter eget skjønn å avslutte kontoen til et medlem, og holde tilbake alle midler på en slik konto, på grunnlag av at en slik undersøkelse gir en negativ eller usikker konklusjon.
 • Hvis du registrerer deg hos oss i Tyskland, utelukkende ut ifra personvern ved bekreftelse av din identitet, erklærer du det følgende:
  «Jeg samtykker herved i at mine personopplysninger utleveres til SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden) med det formål å godkjenne min identitet. Jeg forstår at SCHUFA deretter vil rapportere graden av samsvar mellom de opplysningene jeg har oppgitt og opplysningene de har i sitt register som en prosentandel og, om aktuelt, videre fremlegge bevis for verifikasjon i form av et legitimasjonskort, utført av SCHUFA eller en annen kontraktspartner tidligere, til 888 Germany Limited. På grunnlag av resultatene mottatt fra SCHUFA, kan 888 Germany Limited dermed finne ut om jeg er registrert i SCHUFAs database på den adressen jeg oppga. Ingen andre personopplysninger vil bli utvekslet. Ingen alternative adresser vil bli rapportert, og mine opplysninger vil ikke bli lagret i registeret til SCHUFA. SCHUFA vil kun registrere det faktum at adressen min ble kontrollert. Mer informasjon er tilgjengelig på www.meineschufa.de.
  888 Germany Limited er en instans i 888-konsernet.
 • I engasjementsperioden og i en påfølgende periode på 24 måneder, skal ingen tjenestemenn, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter hos selskapet eller andre selskaper i samme konsern eller dets leverandører, selgere eller whitelabel-partnere ha tillatelse til å bruke tjenestene direkte eller indirekte, og ei heller er leverandører eller selgere. Denne begrensningen gjelder også slektningene til disse personene, og i dette tilfellet vil «slektning» inkludere, men ikke begrense seg til, alle til ektefelle, partner, forelder, barn eller søsken. Videre har hverken gibraltere eller innbyggere i Gibraltar tillatelse til å laste ned programvaren eller bruke tjenestene.

5. Informasjonsteknologi/åndsverk

 • Selskapet gir deg herved den ikke-eksklusive, ikke-overførbare, ikke-viderelisensierbare retten til å installere og bruke programvaren og alt innhold avledet fra programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter deri, i forbindelse med tjenestene i samsvar med brukeravtalen. Du kan installere programvaren på en harddisk eller andre lagringsenheter og ta sikkerhetskopier av programvaren, forutsatt at disse sikkerhetskopiene kun brukes av deg i forbindelse med tjenestene gjennom en datamaskin som du er hovedbrukeren av. Programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av opphavsretten. Du må ikke:
  1. kopiere, omdistribuere, publisere, foreta omvendt konstruksjon, dekompilere, demontere, endre, oversette eller forsøke å få tilgang til kildekoden for å produsere produkter avledet fra kildekoden, eller på annen måte:
  2. selge, tildele, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren,
  3. gjøre programvaren tilgjengelig for en tredjepart gjennom et datanettverk, eller på annen måte:
  4. eksportere programvaren til et annet land (hverken i fysisk kopi eller elektronisk), eller
  5. bruke programvaren på en måte som forbys under gjeldende lover eller forskrifter.
   (sammen «Forbudte aktiviteter»).
  Du er eneansvarlig for alle skader, kostnader eller utgifter som oppstår ut fra eller i forbindelse med bruk av forbudte aktiviteter. Du skal varsle selskapet umiddelbart dersom du gjøres klar over en annen persons bruk av forbudte aktiviteter og skal bidra i rimelig grad til eventuelle etterforskninger selskapet utfører i lys av informasjonen du har gitt i forbindelse med dette.
 • Merkenavn knyttet til interne varemerker, whitelabel-varemerker og nettstedene (som definert nedenfor) og eventuelle andre varemerker, servicemerker og/eller firmanavn selskapet bruker fra tid til annen, enten på egne vegne eller sammen med dets whitelabel-partnere («Varemerker») er varemerkene, servicemerkene og/eller firmanavnene til selskapet eller et selskap i samme konsern eller dets lisensgivere eller dets whitelabel-partnere, og disse foretakene forbeholder alle rettigheter til disse varemerkene. I tillegg til rettighetene i varemerkene, eier selskapet eller et selskap i samme konsern og/eller dets lisensgivere og/eller dets whitelabel-partnere alle rettigheter til alt annet innhold, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, bilder, illustrasjoner, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst tilgjengelig via programvaren eller på Internett («Varemerker») og sideinnholdet er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Du erkjenner herved at ved å bruke tjenestene eller programvaren mottar du ingen rettigheter til varemerker eller sideinnhold, og du kan kun bruke disse i full overensstemmelse med brukeravtalen.

6. Dine erklæringer og handlinger

Med hensyn til dine rettigheter til å bruke tjenestene og programvaren, erklærer, garanterer, inngår overenskomst om og bekrefter du herved at:

 • Du er myndig som definert i brukeravtalen, du er åndsfrisk og du er i stand til å ta ansvar for dine egne handlinger.
 • Alle opplysninger du har gitt til selskapet enten under registreringsprosessen, eller når som helst senere, blant annet som en del av alle innskuddstransaksjoner og/eller i forbindelse med yrkesdetaljene dine, er sanne, aktuelle, korrekte og fullstendige og skal samsvare med navnet/navnene på kreditt- /debetkort eller andre betalingskontoer som brukes for å sette inn eller motta penger på kontoen din. Uten å fravike fra det overnevnte, hvis du bruker et kredittkort / debetkort eller en annen form for betaling som ikke er i ditt private og personlige navn, vil vi anta at du har mottatt komplett og tilstrekkelig samtykke fra den rettmessige eieren og / eller personen hvis navn brukes på slikt betalingsutstyr til å gjøre bruk av slike betalingsutstyr for de formål som er nevnt her, før du inngår et forhold med oss. Vi skal ikke være forpliktet på noen måte å undersøke slikt samtykke, og skal ikke ha noe ansvar i forhold til dine representasjoner herunder. Du skal straks varsle oss om endringer i slike opplysninger som du tidligere har gitt til Selskapet, som inkluderer, men er ikke begrenset til, hvor du har fått midlene dine fra, din/ditt finansielle situasjon, yrke eller andre lignende detaljer. Fra tid til annen kan du bli bedt om å gi oss visse dokumenter for å bekrefte opplysningene på kredittkortet som ble brukt av deg til å sette inn penger på kontoen din. Avhengig av utfallet av disse kontrollene kan det hende at du er eller ikke er tillatt til å sette inn ytterligere penger med kredittkortet som tidligere ble brukt av deg. Skulle noen av de opplysninger som du oppgir til oss være usanne, unøyaktige, villedende eller på annen måte ufullstendig, vil du være i strid med kontrakten, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din umiddelbart og/eller hindre deg i å bruke programvaren eller tjenestene, i tillegg til andre handlinger som vi kan velge å ha.
 • Din konto hos selskapet er utelukkende tiltenkt ditt personlige bruk. Du skal ikke tillate at en tredjepart (inkludert en slektning) bruker kontoen, passordet eller identiteten din for å få tilgang til eller bruke tjenestene eller programvaren, og du skal holdes fullstendig ansvarlig for eventuelle handlinger en tredjepart begår på kontoen din. Du skal ikke avsløre brukernavnet eller passordet til kontoen din til en annen person, og du bør ta alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke avsløres til andre personer. Du skal informere oss umiddelbart dersom du mistenker at kontoen din blir misbrukt av en tredjepart og/eller at en tredjepart har tilgang til brukernavnet eller passordet til kontoen din, slik at vi kan undersøke saken, og du skal samarbeide med oss, etter vår forespørsel, under etterforskningen.
 • Du er ansvarlig for sikkerheten til brukernavnet og passordet ditt på din egen PC eller Internett-nettverk. Hvis kombinasjonen av brukernavn og passord «hackes» fra din datamaskin på grunn av eventuelle virus eller skadelig programvare på datamaskinen du bruker til å logge deg inn på kontoen din, er dette ditt ansvar. Du bør umiddelbart rapportere mulige hackingforsøk eller sikkerhetsbrudd fra din datamaskinterminal til selskapet.
 • Du har bekreftet og bestemt at din bruk av tjenestene ikke strider med de lover eller forskrifter som gjelder i din jurisdiksjon.
 • Du forstår fullt og helt metodene, reglene og prosedyrene til tjenestene og pengespill på nett generelt. Du forstår at det er ditt ansvar å sørge for at detaljene til innsatser og spill er riktige. Du skal ikke begå noen handlinger eller oppføre deg på en måte som skader omdømmet til selskapet.
 • Du er fullstendig klar over at det er en risiko for å tape penger når du deltar i pengespill ved bruk av tjenestene og at du er fullt ansvarlig for slike tap. Du samtykker i at din bruk av tjenestene er etter ditt eget valg, skjønn og risiko. Du har ikke rett til å reise krav med hensyn til dine tap fra pengespill overfor selskapet eller andre selskap i 888-konsernet eller andre whitelabel-varemerker eller deres respektive direktører, tjenestemenn eller ansatte.
 • Du erkjenner at programvaren har funksjoner som leveres av tredjeparter som installeres på enheten din som en del av programvaren og som kan oppdateres automatisk fra tid til annen. Blant andre, kan slike funksjoner få tilgang til håndhistorikken som er lagret på din egen enhet, for å tilby deg bestemte kampanjer og varsler. Du kan velge ikke å aktivere registrering av håndhistorikken din eller å avinstallere funksjonen.
 • Du skal bruke våre nettsteder («sidene»), tjenestene og programvaren i full overensstemmelse med vilkårene og betingelsene i brukeravtalen, som oppdateres fra tid til annen, og du skal følge alle regler og instruksjoner for spill av de spillene som utgjør tjenestene
 • Du har eneansvar for registrering, betaling og regnskap til relevante statlige, skatterelaterte eller andre myndigheter for betaling av skatt eller andre avgiften du kan være pliktig til å betale fra eventuelle gevinster.
 • Du erkjenner og godtar at selskapet kan publisere beløpene du har vunnet sammen med ditt brukernavn på nettstedene og/eller via sosiale nettverk for promoteringsformål. Men, vi publiserer ikke slik informasjon uten å ha mottatt ditt spesifikke samtykke til å gjøre det. Enkelte spill kan også kreve å vise brukernavnet ditt, og beløpet du har vunnet, eller poeng du har mottatt, for at alt skal fungere riktig (for eksempel topplister i spillet). Du godtar at vi bruker brukernavnet ditt og vunnet beløp i slike funksjoner i spillene, uten å be om ytterligere samtykke.
 • Du er selv ansvarlig for eventuelle telekommunikasjonsnettverk og Internettjenester og andre samsvarserklæringer og tillatelser som påkreves i forbindelse med din bruk av programvaren og tjenestene.
 • Du skal kun bruke tjenestene og programvaren i god tro mot både selskapet og andre spillere som bruker tjenestene. Dersom selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du har brukt tjenestene eller programvaren i ond tro, har selskapet rett til å si opp kontoen din og alle andre kontoer du eventuelt har hos selskapet, og selskapet skal ha rett til å holde tilbake alle innestående midler på kontoene. Du frasier deg herved uttrykkelig retten til å reise fremtidige krav mot selskapet i det henseende.
 • Du erkjenner at bestemte spill og bord som utgjør en del av tjenesten tilbys på en «delt basis», noe som gir brukere av tjenestene via interne varemerker, whitelabel-varemerker så vel som brukere av tredjeparts plattformer muligheten til å spille med hverandre. I et slikt tilfelle godtar du at du kan spille med eller mot andre brukere, som kan ha andre konfigurasjoner enn deg, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ulike valutaer og innsatsgrenser. Du samtykker i at du, etter selskapets skjønn, kan plasseres ved slike delte spill og bord og at, i et slikt tilfelle at du bryter brukeravtalen, selskapet har rett til å hindre deg i å spille både via interne varemerker og whitelabel-varemerker.
 • Du erkjenner og godtar at vi tilbyr progressive jackpoter for bestemte spill. En "progressiv jackpot" er en jackpot som øker med deltakelser i pengespill med spillere fra forskjellige land. Vi kan kansellere en progressiv jackpot når som helst (i visse tilfeller også før jackpoten er vunnet). Dersom vi kansellerer en jackpot på tvers av alle varemerkene våre før den er vunnet, og spillet det gjelder også er tilgjengelig for spillere i Storbritannia, kan vi enten: (i) bruke utestående deltakelser (fra både spillere i og utenfor Storbritannia) til å dekke en separat progressiv jackpot som spillere i Storbritannia kan vinne; (ii) bruke utestående deltakelser fra spillere i Storbritannia til å dekke en separat progressiv jackpot som kun spillere fra Storbritannia kan vinne; eller (iii) betale tilbake spillere i Storbritannia beløp tilsvarende utestående deltakelser.
 • Du erkjenner og samtykker i at du, dersom du velger å utestenge deg selv fra noen av nettstedene, ikke har tillatelse til å åpne eller bruk en ny konto med andre nettsteder drevet av selskapet i løpet av din selvvalgte utestengelsesperiode, før en slik selvvalgt utestengelse er løftet og den opprinnelige kontoen åpnet på nytt. Ved mislighold av det foregående, har vi rett til å blokkere nye kontoer du åpner hos andre nettsteder, til å ta fra deg innestående midler på kontoene, og vi er ikke forpliktet til å tilbakebetale innestående midler du kan ha satset eller vunnet på disse kontoene. For mer informasjon om selvvalgt utestengelse kan du se våre Regler for ansvarlig spilling.
 • Du erkjenner at du, med hensyn til spilling på tvers av nettverk, kan befinne deg i en ugunstig posisjon i forhold til andre spillere som følge av tekniske problemer, som tregere nettverkshastighet eller tregere systemytelse på sluttbrukerens enhet.
 • Du erkjenner at "live" TV-arrangementer og andre sendinger kan bli forsinket, noe som resulterer i at andre spillere innehar mer oppdatert informasjon i forhold til de kringkastede arrangementene.

7. Ulovlig bruk av nettsteder og tjenester

 • Ugyldige midler og ulovlig virksomhet: Du erklærer at opphavet til midlene du bruker til å spille på nettstedene ikke er ulovlig og at du ikke vil bruke tjenestene på noen slags måte som et pengeoverføringssystem. Du vil ikke bruke tjenestene til noen former for ulovlig eller uredelig virksomhet eller ulovlige transaksjoner (inkludert hvitvasking) under lovene til den jurisdiksjon du tilhører (spesielt lovene i Gibraltar). Hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du kan være involvert eller ha vært involvert i straffbar, ulovlig eller upassende virksomhet, inkludert, uten begrensning, hvitvasking av penger, eller oppførsel som på annen måte er i strid med brukeravtalen, kan din tilgang til tjenestene avsluttes umiddelbart og/eller kontoen din blokkeres. Dersom kontoen din avsluttes eller blokkeres på et slikt grunnlag, er selskapet ikke forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle innestående midler på kontoen din. I tillegg til å avslutte din tilgang til tjenestene og/eller blokkere kontoen din, forbeholder selskapet seg retten til å hindre deg i å få tilgang til selskapets andre nettsteder eller servere, eller få tilgang til andre tjenester som tilbys av selskapet. Selskapet skal ha rett til å informere relevante myndigheter, andre nettbaserte tjenesteleverandører og banker, kredittkortselskaper, elektroniske betalingsleverandører eller andre finansinstitusjoner (sammen «tredjepartsinteressenter») om din identiteten og om all mistenkt ulovlig, straffbar eller upassende virksomhet, og du skal samarbeide fullt og helt med selskapet for å undersøke all slik aktivitet. Av hensyn til rettferdig spilling på nettstedene våre er det forbudt å bruke anerkjente teknikker for innsats for å omgå husets fordel i spillene våre. Hvis spilleaktiviteten på din konto antyder at du bruker slike teknikker for innsats, vil vi umiddelbart blokkere kontoen og beholde alle innestående midler på den aktuelle kontoen.
 • Omgåelse: Vi har utviklet og iverksatt sofistikert proprietær teknologi ment for å finne og identifisere brukere som deltar i uredelig eller ulovlig bruk av tjenestene eller programvaren. Du skal ikke bryte deg inn i, skaffe deg tilgang til eller prøve å bryte deg inn i eller skaffe deg tilgang til eller på annen slags måte omgå selskapets sikkerhetstiltak. Dersom selskapet mener, etter eget skjønn, at dine handlinger er i strid med denne klausulen, kan selskapet avbryte din tilgang til tjenestene umiddelbart og/eller blokkere kontoen din, og selskapet kan informere tredjepartsinteressenter om ditt brudd på denne paragrafen.
 • Forsettlig frakobling: Du har ikke lov til å koble fra et spill med vilje mens du spiller på sidene. Vi har utviklet og iverksatt omfattende metoder som gjør oss i stand til å finne og nøyaktig identifisere de brukerne som utfører en forsettlig frakobling under et spill. Dersom dine handlinger, etter selskapets skjønn, er i strid med denne klausulen, kan selskapet avbryte din tilgang til tjenestene umiddelbart og/eller blokkere kontoen din. Dersom kontoen din avsluttes eller blokkers på et slikt grunnlag, er selskapet ikke forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle innestående midler på kontoen din. I tillegg til å avslutte din tilgang til tjenestene og/eller blokkere kontoen din, forbeholder selskapet seg retten til å hindre deg i å få tilgang til selskapets andre nettsteder eller servere, eller få tilgang til andre tjenester som tilbys av selskapet.

8. Din konto

 • Kontoen din er for din private bruk og skal ikke brukes til noen jobbrelaterte, bedriftsrelaterte eller kommersielle formål.
 • Vi er ikke ansvarlige dersom en tredjepart får tilgang til kontoen din, og under ingen omstendigheter skal selskapet holdes ansvarlig for eventuelle tap du pådrar deg som følge av en annen persons misbruk av passordet ditt eller for uautorisert tilgang til kontoen din, og alle transaksjoner der riktig brukernavn og passord er angitt anses som gyldige, uansett om de er godkjent av deg eller ikke.
 • Du mottar ingen renter på innestående midler på kontoen din.
 • Hvis du ikke logger deg på kontoen din i en sammenhengende periode på 365 dager, vil kontoen din bli betraktet som en «slumrende konto». Enhver positiv innløsbar saldo i en slumrende konto kan fjernes av oss. Før enhver positiv saldo overføres fra en slumrende konto, vil vi prøve innenfor rimelige grenser å varsle deg via den aktuelle kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss.  Men du kan når som helst kontakte oss for å be om tilgang til enhver positiv saldo på kontoen din før kontoen blir en slumrende konto. Etter din forespørsel og med forbehold om å verifisere din identitet, vil vi straks vurdere enhver slik forespørsel og vi vil gjenopprette tilgang til kontoen din og slik positiv saldo hvor vi er i stand til å gjøre det, eller hvis vi ikke er i stand til å gjenopprette tilgang til kontoen din, vil vi refundere den positive saldoen direkte til deg (underlagt uttaksregler).
 • Selskapet kan når som helst motregne ethvert beløp du skylder oss mot eventuelle positive beløp på kontoen din. For å illustrere, i et slikt tilfelle at godtgjørelse er nødvendig etter oppgjøret av en innsats på kontoen din i forbindelse med din bruk av våre sportsbetting-tjenester, skal selskapet ha rett til å trekke det nødvendige beløpet fra saldoen på kontoen din.
 • Vi kan belaste deg en ikke-refunderbar avgift relatert til alle innsatser du gjør og/eller gevinster du mottar. Du samtykker i å betale denne avgiften, om du blir belastet, og anerkjenner at denne avgiften er pålagt for å oppveie for effekten av skatter og avgifter inkludert, men ikke begrenset til MVA (eller tilsvarende der du befinner deg), spill- eller veddeavgifter inkludert sportsveddeavgift under «German Race Bet and Lottery act» (Rennwett- und Lotteriegesetz, eller tilsvarende der du befinner deg) i samband med din spille- eller veddeaktivitet som kan være betalingspliktig til regjeringen din der du befinner deg. Du samtykker i at vi kan identifisere ditt oppholdssted med det formål å pålegge deg slike avgifter, og at vi kan vurdere hvilke metoder vi skal bruke etter eget skjønn. Det inkluderer Internet Protocol (IP)-adresse. Våre data skal kun fastslå hvor du befinner deg, du har ikke rett på refusjon og du kan ikke pålegges avgifter i denne sammenheng. Informasjon om eventuelle avgifter relatert til innsatsene, innskuddene og/eller gevinstene dine finner du i kassen, og det oppdateres fra tid til annen. For mer informasjon om avgiftene som kan bli pålagt innsatsene, innskuddene og/eller gevinstene, se her. Du anerkjenner at vi kan oppdatere avgiftene relatert til innsatsene, innskuddene og/eller gevinstene fra tid til annen. Alle modifiserte versjoner trer i kraft 14 dager etter den er blitt publisert på gjeldende Internettside eller tidligere hvis det kreves av gjeldende lover, reguleringer eller direktiver. Din fortsatte bruk av tjenestene eller programvaren etter den nevnte perioden ansees som å utgjøre ditt samtykke av endringene.
 • Selskapet kan fra tid til annen implementere en avrundingsregel i forbindelse med midler satt inn eller tatt ut av medlemmer der valutaomregning er involvert. Resultatet av denne reglen blir at innskudds- eller uttaksbeløp i andre valutaer enn amerikanske dollar kan rundes opp eller ned ved omregning til eller fra amerikanske dollar. For å illustrere, hvis et innskudd på EUR 10 konverteres etter gjeldende valutakurs til USD 13,61 av selskapet, vil kontoen din godskrives med USD 14,00. En beskrivelse av avrundingsregelen i effekt vil gjøres tilgjengelig for deg på det tidspunktet et beløp blir konvertert.
 • Så vel som å ha retten til å begrense kontoen din inkludert uten begrensning å begrense beløpet du kan sette inn på kontoen din, forbeholder viss retten til å begrense eller nekte alle spill eller innsatser gjort av deg eller gjennom kontoen din.
 • I de tilfellene programvaren bruker et tredjeparts applikasjonsgrensesnitt, vil ikke alle opplysninger vedrørende dine tidligere spilleaktiviteter vises på nettet.
 • Hvis du har barn som ikke er av myndig alder, må du passe spesielt godt på slik at de ikke får tilgang til tjenestene via enhetene dine.

9. Betalingstransaksjoner og betalingssvindel

 • Hver bruker av tjenesten er fullt ansvarlig for å betale alle penger han/hun skylder selskapet. Du samtykker i at du ikke vil foreta eller prøve å foreta noen tilbakeføringer av midler og/eller avvise eller reversere betalinger som du har utført, og du samtykker herved i at du vil tilbakebetale selskapet for alle eventuelle tilbakeføringer av midler og avviste eller reverserte betalinger du utfører og for eventuelle tap påført selskapet som en følge av dette. Selskapet kan, etter eget skjønn, slutte å levere tjenestene eller holde tilbake utbetalinger til visse brukere eller til brukere som betaler med visse kredittkort.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited vil behandle din betaling og håndtere dine midler og vil derfor vises på kontoutskriften din (eller på andre aktuelle betalingsoversikter). Underlagt lovbundne krav, kan selskapet, fra tid til annen, etter eget skjønn og uten varsel, bruke et hvilket som helst annet selskap i samme konsern til å levere disse tjenestene.
 • Vi forbeholder oss retten til å utføre kredittsjekker på alle brukere med tredjeparts kredittopplysningsbyråer, på bakgrunn av informasjon du oppga ved registrering.
 • Vi forbeholder oss retten til å bruke tredjeparts elektroniske betalingssystemer og/eller finansinstitusjoner til å behandle betalinger til deg og fra deg i forbindelse med din bruk av tjenestene. I den grad at de ikke kommer i konflikt med vilkårene i brukeravtalen, gir du ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene til gjeldende tredjeparts elektroniske betalingssystemer og/eller finansinstitusjoner.
 • Dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at det utføres eller mottas en falsk betaling, inkludert bruk av stjålet kredittkort eller andre forbudte aktiviteter (inkludert eventuelle tilbakeføringer av midler eller reversering av en betaling), forbeholder vi oss retten til å blokkere eller stenge en brukerkonto, reversere alle utførte utbetalinger og ta tilbake eventuelle gevinster. Vi er berettiget til å informere alle relevante myndigheter eller instanser (inkludert kredittopplysningsbyråer) om betalingssvindel eller annen ulovlig aktivitet og kan benytte innkrevingsselskaper til å innhente betalinger. Under ingen omstendigheter skal imidlertid selskapet være ansvarlig for uautorisert bruk av kredittkort, uavhengig av om kredittkortene er rapportert stjålet.
 • Vi forventer at våre medlemmer foretar innskudd for å kunne spille med sine egne midler. På kontoer der dette ikke viser seg å være tilfellet, forbeholder vi oss retten til å fremtvinge et innsatsbeløp fra dine innskutte midler før vi tillater uttak av midler fra den aktuelle kontoen. Dette innsatsbeløpet vil være en multiplikasjon av det totale innskuddsbeløpet, som vi vil bestemme avhengig av saken (for eksempel 1 x innskuddsbeløpet). Vi forbeholder oss retten til å kreve at denne innsatsen foretas på bestemte spill, og for å utelate visse lavrisiko-innsatser eller spilltyper, etter eget skjønn.
 • Vi forbeholder oss retten til å belaste gebyrer for behandling av dine innskudd og uttak til og fra kontoen din som spesifisert i «kasserer» med jevne mellomrom.
 • Vi kan blokkere eller stenge kontoen din dersom vi har grunnlag for å tro at du har brukt, eller forsøkt å bruke andres betalingsdetaljer, og den personen har gått med på en avtale om selvekskludering med oss.

10. Bonuser

 • Vilkår og betingelser for promotering gjelder for alle kampanjer, bonuser og spesialtilbud, og gratis bonus kreditert til kontoen din må brukes i samsvar med vilkårene og betingelsene. Til tross for endringsklausulene i avsnitt 2, forbeholder vi oss retten til å ta ut eller endre alle kampanjer, bonuser eller spesielle tilbud når som helst, inkludert respektive tilbudsspesifikke vilkår og betingelser. Unntatt i tilfeller hvor vi anser det som nødvendig for å forhindre svindel eller lignende ulovlig oppførsel, er ingen alle uttak, endringer eller suspensjoner gjeldende for deg hvis du har tatt i bruk promoterte produkter, bonuser eller spesialtilbud, satt inn et beløp med forventning om å motta en bonus, eller andre tilbudte fordeler, og/eller tatt del i kampanjen, bonusen eller spesialtilbudet før datoen for kommunikasjon vedrørende kansellering, endring eller suspensjon.
 • Dersom selskapet har rimelig grunn til mistanke om at en bruker av tjenesten misbruker eller forsøker å misbruke en bonus, tilbud eller annen kampanje, eller vil trolig dra nytte av misbruk eller mangel på god tro av spilleregler implementert av selskapet, kan selskapet, etter eget skjønn, nekte, holde tilbake eller inndra fra brukeren enhver bonus, tilbud eller kampanje, eller oppheve regler med hensyn til den brukeren, enten midlertidig eller permanent, eller avslutte brukerens tilgang til tjenestene og/eller blokkere brukerens konto.
 • Alle brukere av tjenestene skal være berettiget til én velkomstbonus. Medlemmer som foretar sitt første innskudd hos selskapet eller et av selskapets whitelabel-partnere, og som har eller tidligere har hatt en konto hos noen av nettstedene som eies eller driftes av selskapet, inkludert både interne varemerker og whitelabel-varemerker, skal ikke være berettiget til en ekstra velkomstbonus, med mindre selskapet bestemmer det motsatte etter eget forgodtbefinnende.
 • Kontoen din består av tilgjengelige midler (midler som kan brukes til aktuelle spill eller tas ut i henhold til uttaksreglene, og som også refereres til på nettstedene som «cashsaldo» eller «innskuddsmidler»), og Begrensede midler (totalt antall bonusmidler som enda ikke har oppfylt innsatsbetingelsene og eventuelle gevinster som er knyttet til slike bonusmidler, og som også kan refereres til som «bonussaldo» på nettstedene). Dersom du både har tilgjengelige midler og begrensede midler på kontoen din, bruker det neste spillet begrensede midler først. Tilgjengelige midler brukes kun når saldoen din for begrensede midler når null. Hvis du plasserer en innsats på casinospillene kun ved hjelp av Begrensede midler og vinner, mottar du, avhengig av din kontovaluta, en gevinst på opptil maksimalt $500/€500/£500. Hvis gevinstene dine overgår $500/€500/£500, mottar du fortsatt bare $500/€500/£500. Slike begrensninger på gevinstene dine gjelder ikke for verifiserte gevinster fra progressiv jackpot avledet fra Begrensede midler.
  Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at innskuddet når kontoen din med en gang, da det kan ta noen dager for betalingsprosessoren din å behandle innskuddet før det når kontoen din. Inntil det når kontoen din, anses ikke innskuddet som tilgjengelige midler.
 • Jackpot-gevinstene vil ikke øke ved innsatser med bundne midler, free spins, FreePlay og jackpot-kuponger. Bare innsatser fra tilgjengelige midler øker jackpot-gevinstene
 • Dersom selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du har utnyttet selskapets velkomstbonuser eller har ellers handlet i ond tro med hensyn til et bonustilbud på noen av nettstedene som eies og/eller driftes av selskapet, har selskapet rett til å blokkere eller avslutte kontoene dine hos selskapet, og i slike tilfeller skal selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg innestående midler på kontoen din.
 • Hvis vi har rimelig grunn til mistanke om at en konto eller gruppe kontoer brukes systematisk – for eksempel ved å benytte teknikker for satsing eller satsing som en gruppe, har selskapet rett til å blokkere eller avslutte alle kontoer, og i slike tilfeller skal selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg innestående midler på kontoen din.
 • Du kan be om at en bonus fjernes fra kontoen din, men vær oppmerksom på at dette kan inkludere enhver gevinst fra den aktuelle bonusen.
 • Vær oppmerksom på at din «bekreft din identitet»-bonus er utstedt etter selskapets forgodtbefinnende, og er derfor ikke tilgjengelig for alle medlemmer som bekrefter sin identitet hos oss. Til tross for endringsklausulene i avsnitt 2, forbeholder vi oss retten til å fjerne dette bonustilbudet når som helst. Visse kriterier vil bli tatt i betraktning når vi avgjør hvilke medlemmer som vil motta verifiseringsbonusen, for eksempel registreringsland, innskuddsbeløp, innskuddsmetode og andre kontodetaljer. Ta kontakt med operations@888brands.net Hvis du trenger mer informasjon om dette bonustilbudet, og om kontoen din kvalifiserer deg for dette tilbudet.

11. Selskapets forpliktelser

 • Selskapet er ikke forpliktet til å kontrollere om brukere benytter tjenestene i samsvar med brukeravtalen, som oppdatert fra tid til annen.
 • Under ingen omstendigheter er selskapet forpliktet til å undersøke eller følge opp eventuelle klager en spiller har reist mot en annen spillere som bruker tjenesten, eller til å ta andre grep i forbindelse med dette, eller til å ta grep mot en spiller av en annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på vilkårene i brukeravtalen. Selskapet kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å ta nødvendige grep overfor en person det mistenker for å delta i ulovlig oppførsel eller på annen måte bryte vilkårene i brukeravtalen, men er ikke forpliktet til å gjøre det.
 • Selskapet er ikke forpliktet til å opprettholde kontonavn eller passord. Hvis du roter bort, glemmer eller mister ditt kontonavn eller passord på grunn av noe som ikke er uaktsomhet fra selskapets side, skal selskapet ikke holdes ansvarlig.

12.INGEN GARANTI

 • TJENESTENE OG PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER». SELSKAPET GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE (HVERKEN VED LOV, VEDTEKTER ELLER ANNET), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, FULLSTENDIGHET ELLER NØYAKTIGHET AV TJENESTENE ELLER PROGRAMVAREN ELLER KRENKELSE AV GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER. HELE RISIKOEN I FORBINDELSE MED BRUK, KVALITET OG YTELSE LIGGER HOS DEG.
 • SELSKAPET GIR INGEN GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN ELLER TJENESTER VIL OPPFYLLE DINE KRAV, FORBLI UAVBRUTT, FUNGERE TIL RIMELIG TID, FORBLI SIKKERT ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL KORRIGERES, ELLER AT PROGRAMVAREN ELLER SERVEREN SOM GJØR PROGRAMVAREN TILGJENGELIG ER FRITT FOR VIRUS ELLER FEIL ELLER FREMVISER FULL FUNKSJONALITET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET AV MATERIALENE ELLER MED HENSYN TIL RESULTATENE ELLER TIL NØYAKTIGHETEN AV ALL INFORMASJON DU INNHENTER GJENNOM TJENESTENE.
 • FEILFUNKSJONER OPPHEVER ALLE GEVINSTER. VED FEIL, FUNKSJONSFEIL ELLER VIRUS I SYSTEM ELLER KOMMUNIKASJON I FORBINDELSE MED KONTOOPPGJØR ELLER ANDRE ASPEKTER VED TJENESTENE, ELLER SOM FØRER TIL TAP AV DATA ELLER GEVINSTER ELLER BONUSER ELLER ANNET TILSVARENDE FOR DEG, ELLER ANNEN SKADE PÅ DITT DATAUTSTRYR ELLER PROGRAMVARE, SKAL SELSKAPET PÅ INGEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG OG SELSKAPET SKAL SE BORT FRA ALLE SPILLENE DET ER SNAKK OM OG BETALINGER (UANSETT NÅR SLIKE SYSTEMFEIL, KOMMUNIKASJONSFEIL, FUNKSJONSFEIL ELLER VIRUS OPPDAGES) I FORBINDELSE MED DISSE, OG KAN TA ANDRE GREP FOR Å RETTE OPP SLIKE FEIL, MEN SELSKAPET ER IKKE PÅLAGT Å SØRGE FOR ET RESERVENETTVERK OG/ELLER -SYSTEMER ELLER LIGNENDE TJENESTER.
 • HVIS DU MOTTAR GEVINSTER ELLER BONUSER (ELLER LIGNENDE FORDEL) (“FORDELER”) SOM ET RESULTAT AV FEIL GJORT AV OSS ELLER PÅ VÅRE VEGNE (UANSETT OM DET ER TEKNISK ELLER MANUELT) I BEREGNING, FORDELING ELLER DISTRIBUERING AV FORDELER, KAN VI GJØRE FORDELEN UGYLDIGE OG, I DEN GRAD DU ALLEREDE HAR MOTTATT ELLER BLITT KREDITERT MED EN BETALING MED HENSYN TIL DET SAMME, VIL DU BETALE TILBAKE DET BELØPET TIL OSS ELLER VI KAN TREKKE DET FRA KONTOEN DIN.
 • SELSKAPET SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE HANDLINGER ELLER UTELATELSER FRA DIN INTERNETTLEVERANDØR ELLER ANDRE TREDJEPARTER SOM DU HAR LEID INN FOR Å FÅ TILGANG TIL SERVEREN SOM DRIVER NETTSTEDET.

13.Begrensninger i erstatningsansvar

 • Du samtykker i at du er fri til å velge om du vil bruke tjenestene og gjør det etter eget valg, skjønn og risiko.
 • Selskapet skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart i kontrakt, culpaansvar, uaktsomhet eller annet, for noen som helst form for tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med din eller en tredjeparts bruk av programvaren eller tjenestene, om direkte eller indirekte, inkludert, uten begrensninger, skade for tap av virksomhet, tap av inntekter (inkludert tap av eller manglende evne til å motta forventede gevinster), driftsavbrudd, tap av bedriftsinformasjon eller andre økonomiske eller påfølgende tap (selv i de tilfeller der vi har blitt informert av deg om muligheten for et slikt tap eller skade).
 • Selskapet skal ikke holdes ansvarlig i kontrakt, culpaansvar eller annet, for noen som helst form for tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av lenker på nettstedene. Selskapet er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder tilknyttet via lenker på nettstedene eller via tjenestene.
 • Du bekrefter at selskapet ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller andre tredjeparter for endringer på, suspensjon av eller avvikling av programvaren eller tjenestene.
 • Ingen del av brukeravtalen har som hensikt å utelukke selskapets ansvar for dødsfall eller personskader som følge av uaktsomhet fra selskapets side.
 • Du samtykker i at, i tilfeller der programvaren eller tjenestene ikke fungerer slik de skal som et resultat av, men ikke begrenset til, forsinkelser eller avbrudd i drift/overføring, tap eller ødeleggelse av data eller kommunikasjon eller linjefeil, personers misbruk av nettstedene eller innholdet på nettstedene eller en feil eller unnlatelse i innhold eller andre faktorer utenfor vår kontroll:
  1. selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert tap av gevinst, som kan oppstå, og
  2. dersom slike feil fører til en økning i utestående eller utbetalte gevinster til deg, har du ikke rett til pengegevinster som faller innenfor en slik økning. Du skal umiddelbart informere selskapet om feilen og tilbakebetale til selskapet alle gevinster overført til kontoen din ved en feil (som anvist av selskapet), hvis ikke kan selskapet, etter eget skjønn, trekke fra et beløp tilsvarende de aktuelle gevinstene fra kontoen din eller trekke det gjeldende beløpet fra det beløpet selskapet skylder deg.

14.Brudd på vilkår og betingelser

 • Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde selskapet, dets whitelabel-partnere og deres respektive selskaper og deres respektive ledere, direktører og ansatte skadesløse umiddelbart på oppfordring fra og overfor alle krav, gjeld, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert juridiske honorarer og alle andre avgifter, under alle omstendigheter og uansett årsak, som kan oppstå som et resultat av:
  1. ditt brudd på brukeravtalen;
  2. ditt brudd på lover eller rettighetene til en tredjepart;
  3. din bruk av tjenester eller programvare eller en annen persons bruk av tjenestene eller programvare ved tilgang gjennom din brukeridentifisering, med eller uten godkjenning fra deg, eller
  4. aksept av enhver form for gevinst.
  I tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler, dersom du bryter noen av vilkårene og betingelsene i brukeravtalen eller selskapet har rimelig grunn til å tro at du har brutt vilkårene og betingelsene i brukeravtalen, i tillegg til alle andre rettsmidler tilgjengelige for selskapet, kan selskapet ta fra deg retten til dine gevinster etter eget skjønn, og selskapet kan holde tilbake ethvert positive beløp på kontoen din som erstatning for skade eller tilbakebetaling av utestående gjeld du har overfor selskapet i påvente av etterforskning og/eller til eventuelle søksmål er avsluttet. Unnlatelse av å overholde brukeravtalen kan også føre til diskvalifisering, stenging av konto og/eller at det reises søksmål mot deg.

15. Tvister

 • Du godtar og samtykker i at tallgeneratoren vil bestemme de tilfeldig genererte hendelsene som kreves i forbindelse med tjenestene, og at dersom det resultatet som vises på programvaren (som installert og drevet av din maskinvare) kommer i konflikt med resultatet vist på vår server, skal resultatet vist på vår server under alle omstendigheter være gjeldende. Du forstår og samtykker i at (uten forbehold for de andre rettighetene og rettsmidlene dine) selskapets dokumentasjon skal ha overordnet ansvar for fastsettelse av vilkårene for din bruk av tjenestene, og du har ingen rett til å bestride selskapets avgjørelser med hensyn til slike anliggender.
 • Ingen krav eller tvister vil vurderes etter 7 virkedager etter datoen for den opprinnelige transaksjonen. Du godtar herved å fremme slike krav eller tvister med kundeserviceavdelingen på support@888casino.com eller via e-post til brukerstøtten til en relevant whitelabel-partner, og å gi selskapet all relevant informasjon eller bevis som selskapet med rimelighet trenger for å vurdere kravet eller tvisten din.
 • Selskapets kundestøtte vil gå gjennom kravet ditt og gi deg en avgjørelse innen 14 virkedager fra datoen du sendte inn kravet eller tvisten.
 • Hvis du ikke er enig i selskapets avgjørelse, må du kontakte vår leder for kundestøtte for å anke selskapets avgjørelse og gi selskapet alle opplysninger som er relevante i forhold til anken umiddelbart.
 • Lederen for kundestøtte vil gå gjennom kravet eller tvisten din på nytt og gi deg selskapets endelig og bindende avgjørelse innen 14 virkedager.
 • Hvis du spiller i en av medlemsstaten i EU, kan du henvende en tvist vedrørende en transaksjon for pengespill gjennom EU-kommisjonens plattform for nettbasert tvisteløsning som finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Varighet og oppsigelse

 • Brukeravtalen skal tre i kraft umiddelbart etter fullførelse av registreringsprosessen hos selskapet og skal forbli gjeldende med mindre den og inntil den avsluttes i samsvar med vilkårene.
 • Vi kan si opp brukeravtalen og kontoen din (inkludert brukernavn og passord) umiddelbart uten varsel:
  1. hvis vi av en eller annen grunn tar avgjørelsen om å slutte å tilby våre tjenester, generelt eller til deg spesielt;
  2. hvis vi mener at du har brutt noen av vilkårene i brukeravtalen;
  3. hvis din bruk av tjenestene har på noen slags måte vært upassende eller i strid med prinsippet til brukeravtalen, eller
  4. hvis kontoen din på noen slags måte er forbundet med eventuelle eksisterende kontoer som har blitt avsluttet på bakgrunn av brudd på brukeravtalen. Hvis kontoen din er forbundet med, eller relatert til, eksisterende blokkerte kontoer, kan vi si opp kontoen din, uavhengig av årsaken til dette forholdet, og registreringsdetaljene på kontoene dette gjelder.
  5. ut ifra andre grunner vi anser som relevante.
 • Bortsett i de tilfeller der annet er oppgitt, skal innestående midler på kontoen din tilbakebetales deg innen rimelig tid etter din forespørsel ved avviklingen av brukeravtalen, men alltid med forbehold om vår rett til å trekke fra eventuelle beløp du skylder oss.
 • Du kan si opp brukeravtalen og kontoen din (inkludert brukernavn og passord) når som helst ved å sende en e-post til oss på support@888casino.com eller via e-post til brukerstøtten til en relevant whitelabel-partner, et slikt opphør skal tre i kraft ved selskapet avvikling av kontoen din (inkludert brukernavn og passord), som skal skje innen 7 virkedager etter at selskapet mottar e-posten din på serverne våre i Gibraltar, forutsatt at du skal forbli ansvarlig for eventuelle aktiviteter på kontoen din i tidsperioden mellom du sender oss en e-post og kontoen din avsluttes av selskapet.
 • Ved opphør av brukeravtalen skal du:
  1. avbryte bruken av programvaren og tjenestene;
  2. betale alle beløp du skylder selskapet fjerne og
  3. permanent slette programvaren fra datamaskinen din og ødelegge all relatert dokumentasjon i din besittelse, forvaring, makt eller kontroll.
 • Retten denne klausulen gir til å avslutte brukeravtalen skal ikke påvirke de eventuelle andre rettighetene eller rettsmidlene til de to partene med hensyn til det aktuelle misligholdet (om noen) eller andre mislighold.
 • Ved opphør av brukeravtalen, uansett årsak, med mindre annet er oppgitt i brukeravtalen og underlagt rettigheter eller forpliktelser tilfalt før opphør, skal ingen av partene ha ytterligere forpliktelser overfor den andre under brukeravtalen.
 • Dersom vi avslutter brukeravtalen på grunn av ditt mislighold av avtalen, skal selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg innestående midler som kan være på kontoen din, og du har ingen krav overfor selskapet i det henseende.
 • Hvis du har valgt å utestenge deg selv fra plattformen vår, vil vi avslutte alle kontoer som tilhører deg, alle i samsvar med våre regler for ansvarlig spilling. Hvis du imidlertid velger en midlertidig «Ta en pause»-periode, vil kontoen kun avsluttes ved forespørsel fra innad i selskapet eller fra whitelabel-partnere Det er din plikt å følge denne begrensningen på varigheten til den angitte perioden.
 • Hvis du tidligere har hatt et problem med spilleavhengighet, økonomiske problemer, eller andre relaterte problemer redegjort for under vår «ansvarlig spilling»-prosedyre, er det ditt ansvar å avstå fra å åpne nye kontoer mens disse problemene pågår. Hvis du for eksempel tidligere har blitt utestengt for spilleavhengighet fra en filial som drives av selskapet, er det er din plikt å avstå fra å åpne nye kontoer i noen av filialene som drives av selskapet. Hvis du allikevel gjør det, vil vi stenge alle kontoer så snart vi oppdager det. Vi er ikke forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle innskudd eller midler fra kontoen som du åpnet mens dette problemet pågikk.

17. Generelt

 • Dersom en del av denne brukeravtalen blir holdt for å være ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig i noen grad, skal den bestemmelsen løsrives fra resten av brukeravtalen og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen av de gjenværende vilkårene og bestemmelsene i brukeravtalen. I slike tilfeller skal den delen som anses for å være ugyldig eller ugjennomførlig tolkes i overensstemmelse med gjeldende lov for å gjenspeile, så godt som mulig, den opprinnelig hensikten til partene.
 • Ingen fraskrivelse av vilkår i brukeravtalen fra vår side skal tolkes som fraskrivelse av noen foregående eller etterfølgende brudd på vilkår i brukeravtalen.
 • Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingen deler av brukeravtalen opprette eller gi noen rettigheter eller noen andre fordeler til tredjeparter.
 • Ingen del av brukeravtalen skal tolkes til å opprette et byrå, partnerskap, klareringsordning, tillitsforhold eller andre former for felles virksomhet mellom deg og oss.
 • Brukeravtalen inneholder hele avtalen mellom deg og selskapet med hensyn til din bruk av programvaren og tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og selskapet i samme henseende. Du bekrefter at, i din avgjørelse om å godta brukeravtalen, du ikke har lagt din lit til erklæringer annet enn når tilsvarende er uttrykkelig blitt erklært fra selskapets side i brukeravtalen.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å overføre, tildele, viderelisensiere eller pantsette brukeravtalen, helt eller delvis, uten ditt samtykke: Selskapet forbeholder seg retten til å overføre, tildele, viderelisensiere eller pantsette brukeravtalen, helt eller delvis, uten ditt samtykke: (i) til enhver enhet i samme konsern som selskapet, eller (ii) ved fusjon, salg av eiendeler eller andre lignende selskapstransaksjoner selskapet kan være involvert i.
 • Du kan på ingen slags måte overføre, tildele, viderelisensiere eller pantsette noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til brukeravtalen.
 • Underlagt gjeldende lover og forskrifter, kan selskapet utkontraktere enhver tjeneste det tilbyr under brukeravtalen til tredjeparter.
 • Ordene «du» eller «din» eller «bruker» eller «spiller» i brukeravtalen betyr enhver person som bruker tjenestene eller programvaren under brukeravtalen. Med mindre annet er oppgitt, er «vi», «oss» eller «våre» en samlebetegnelse for selskapet og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, direktører, ledere, ansatte, agenter og entreprenører.
 • Ingen del av brukeravtalen skal oppfattes til å gi deg noen som helst form for rett til eller eierskap over foretakets aktiva, inkludert for å unngå tvil om eventuelle beløp kreditert til kontoen din.

18. Forskrifter om spilling

Selskapet reguleres av lovene og spillforskriftene i Gibraltar eller Irland, som gjeldende. Du aksepterer at Selskapet kan bli bundet til å oppgi enkelte opplysninger om deg og din spillekonto til myndighetene i Gilbraltar eller Irland i henhold til slike lover og forskrifter. For mer informasjon om lisensieringsstatusen til Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, og 888 Ireland Limited, se her.


19. Chattefunksjon

Som en del av din bruk av tjenesten kan selskapet gi deg en chattefunksjon, slik at du kan kommunisere med andre brukere av tjenesten. Selskapet forbeholder seg retten til å se gjennom kommunikasjonen over chat og til å registrere all kommunikasjon over dette mediet. Din bruk av chattetjenesten er underlagt følgende regler:

 • Du skal ikke komme med noen utsagn som er seksuelt eller grovt støtende, inkludert uttrykk av fordommer, rasisme, hat eller banning.
 • Du skal ikke komme med utsagn som er støtende, ærekrenkende, trakasserende eller fornærmende til andre brukere av tjenesten.
 • Du skal ikke komme med utsagn som annonserer, fremmer eller på annen måte er knyttet til andre nettbaserte tjenester.
 • Du skal ikke komme med utsagn om selskapet eller nettstedene eller andre nettsteder tilknyttet selskapet som er usanne og/eller ondsinnede og/eller skadelige for selskapet.
 • Vi er fullstendig klar over at engelsk ikke er morsmålet til mange av våre spillere rundt om i verden. På nåværende tidspunkt fastslår imidlertid våre regler at dette er det eneste språket tillatt i vår chattetjeneste.

Ved et eventuelt brudd på noen av de ovennevnte bestemmelsene med hensyn til chattetjenesten, har selskapet rett til å utestenge deg fra chattetjenesten eller til og med stenge kontoen din på midlertidig eller varig basis. Dersom din konto blir stengt på dette grunnlaget, skal selskapet tilbakebetale deg alle innestående midler på kontoen din utover eventuelle beløp du skylder selskapet på det tidspunktet (om noen).
MERK: Når du bruker chattetjenesten kan all personlig identifiserbar informasjon som du selv oppgir leses, samles inn, eller brukes av andre brukere av samme chattetjeneste og kan brukes av tredjeparter til å sende deg uoppfordrede meldinger. Selskapet er ikke og skal ikke holdes ansvarlig for personlig identifiserbar informasjon som du velger å oppgi via chattetjenesten.


20. Kundeserviceavdeling og spesialkampanjer

 • Samtaler mellom deg og kundeserviceavdelingen kan bli tatt opp i forbindelse med kvalitetssikring av service.
 • Du gir herved ditt uttrykkelige samtykke til at selskapet kan bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt til å kontakte deg direkte angående din bruk av tjenestene eller andre produkter og tjenester levert av selskapet, dets partnere eller datterselskaper med jevne mellomrom.
 • Selskapet tolererer ingen form for krenkende atferd overfor selskapets ansatte fra brukere av tjenesten. Dersom selskapet, etter eget skjønn, anser din oppførsel, via telefon, chat, e-post eller annet, som truende eller nedsettende mot noen av selskapets ansatte, har selskapet rett til å blokkere eller stenge kontoen din hos selskapet, og i slike tilfeller er selskapet ikke forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle innestående midler på kontoen din.
 • Selskapet kan fra tid til annen tilby deg spesielle tilbud. Du kan bli varslet om disse tilbudene via ulike virkemidler, inkludert, men ikke begrenset til, (i) e-post, (ii) telefon, (iii) SMS og (iv) åpning av ekstra vinduer inne i programvaren. Tilbud begynner klokken 00:00 og avsluttes 23:59 GMT på angitte datoer, med mindre annet er oppgitt i tilbudets vilkår og betingelser.
 • Vi vil gi deg muligheten til å velge bort ulike former for kommunikasjon fra selskapet, og skulle du ønske å velge bort kommunikasjon, skal selskapet i den forbindelse respektere ønskene dine.

21. Valutakurser

Du erkjenner og godtar herved at jackpoter og andre salgsfremmende beløp kan presenteres på nettstedet i én valuta, men faktisk utbetales til deg i en annen valuta. Alle valutaomregninger utført av selskapet med det formål å gi deg muligheten til å sette inn og ta ut penger fra kontoen din, skal effektueres av selskapets i en valutakurs som er sammenlignbar med daglige kommersielle satser fra banker og kredittkortselskaper.


22. Avinstallering og Snarveier

Hvis du bruker den nedlastbare versjonen av programvaren og ønsker å avinstallere den, vil du kunne gjøre dette via Legg til / fjern programmer på datamaskinen. Vær oppmerksom på at følgende snarveier blir opprettet på skrivebordet til datamaskinen ved installasjon av programvaren:

 • Snarvei for hurtigstart
 • Skrivebordsikon
 • Lenke til klient fra Start-menyen
 • Programmappe med lenker til klient og avinstallering fra programalternativer på start-menyen
 • Lenke til klienten fra spillalternativet på start-menyen

Hvis du velger å avinstallere Programvaren vil enkelte registreringsnøkler forbli på datamaskinen din for å opprettholde ansvarlige spilleregler, overvåke bedrageriforsøk og for å oppfylle kravene til Gibraltar Regulatory Authority (GRA).


23. Minimum Hardware Requirements

Minste anbefalte spesifikasjoner for den nedlastbare versjonen er:

 • For PC:
  • OS – Windows XP SP2
  • Prosessor – Pentium 1,8 GHz (eller tilsvarende AMD-prosessor)
  • RAM – 760 MB
  • HD – 50 MB tilgjengelig
 • For Mac, så snart i anvendelse etter selskapets skjønn:
  • OS-versjon: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Minne: 4 GB DDR2 667 MHz
 • Ikke-nedlastingskunder støttes på følgende nettlesere: Internet Explorer 10.0 og den nyeste versjonen av Firefox, Safari og Chrome.
 • Med hensyn til mobilapplikasjonen på iPhone og iPad, støtter vi versjon iOS 9.1 og nyere.
 • Med hensyn til mobilapplikasjonen på operativsystemet til Android er minimumskravene:
  • ARMv7-prosessor med vektor FPU, minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 og AAC HW-dekodere
  • Android™ 4.2 og nyere
  • 1 GB RAM

Vær oppmerksom på at vi kan avslutte kundestøtte for foreldede versjoner av de ovennevnte maskinvarene eller programvarene etter eget skjønn.


24. Flervaluta i casino

Hvis du har valgt GBP eller EUR som valuta i din casino-bankroll, anbefaler vi på det sterkeste at du oppgraderer alle casino-versjoner som du kan ha installert til den nyeste versjonen, som gir full flervaluta-funksjonalitet. Hvis du velger å bruke en gammel casino-versjon som ennå ikke er blitt oppgradert, vil det fremkomme ulike unøyaktigheter som vi ikke tar noe som helst ansvar for. For eksempel vil spillehistorikken med antall runder spilt i din registrerte valuta vises med feil valutasymbol, og riktig historikk vil kun vises i den nye casino-versjonen.


25. Gjeldende lov

Brukeravtalen og forholdet mellom partene skal styres av, og tolkes i samsvar med, lovene på Gibraltar, og du underlegger deg ugjenkallelig, til fordel for selskapet, domstolene på Gibraltar og gir dem den eksklusive jurisdiksjonen til å avgjøre alle tvister (inkludert krav på motregning og motkrav) som kan oppstå i forbindelse med utarbeidelse, gyldighet, virkning, tolkning eller utførelse av, eller de rettsforhold som fremgår i, brukeravtalen eller som på annen måte oppstår i forbindelse med brukeravtalen.


26. Språklige avvik

Brukeravtalen ble utarbeidet på engelsk. Ved eventuelle avvik mellom betydningen av oversatte versjoner av brukeravtalen og den engelske versjonen, skal betydningen av den engelske språkversjonen være gjeldende.


27. Bestemmelser vedrørende bestemte spill


Jackpot-gevinster

Du samtykker herved i at du gir selskapet ugjenkallelig, eksklusiv og varig verdensomspennende rett og lisens til å bruke ditt navn, ditt bilde og din likhet i medier dersom du vinner USD 20.000 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) på spillautomatene, videoautomatene, videopoker eller et hvilket som helst annet jackpot-spill eller automat, i forbindelse med markedsføring og profilering av selskapet og nettstedet, og at du i et slikt tilfelle vil samarbeide fullt og helt med selskapets representanter.

Selskapet forbeholder seg retten, i en rimelig tidsperiode, til å gjennomgå din jackpot-gevinst for å sikre dens gyldighet.

Jackpot-premier kan tildeles vinnerne i opptil 24 månedlige avdrag dersom det blir besluttet av selskapet etter eget skjønn.


Live Casino

Du samtykker herved i at en spiller må oppfylle følgende minimumskrav til maskinvare, programvare og tilkopling for å spille på vårt live casino:

 • Maskinvare:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III eller 100 % kompatibel
  • 1 GB RAM
  • Tastatur, mus
 • Programvare:
  • Microsoft Windows XP SP2 eller høyere
  • SVGA grafikkort i stand til 800 x 600 oppløsning eller høyere
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller nyere
  • Adobe Flash Player 9
 • Tilkobling: 256 kbps

Vær oppmerksom på at vi kan avslutte kundestøtte for foreldede versjoner av de ovennevnte maskinvarene eller programvarene etter eget skjønn.
Du samtykker herved i at vi ikke er forpliktet til å tilbakebetale en spiller dersom live casino blir frakoblet på grunn av uegnet maskinvare, programvare og/eller koblingskonfigurasjoner på spillerens side, og at selskapet ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert tap av gevinst, dette kan medføre.


Poker

Du samtykker herved i at alle innsatser du plasserer i forhold til flerspiller pokerspill er innsatser inngått med andre brukere og ikke innsatser med eller mot selskapet. Selskapet påtar seg overhodet ingen risiko for veddemål mellom deg og andre brukere av tjenesten. Selskapet vil aldri under noen omstendigheter selv plassere eller akseptere veddemål.
Du forstår og samtykker i at alle våre flerspiller pokerspill er offentlige og kan derfor gjennomgås og publiseres av andre spillere, enten samtidig med spillet eller senere.
Vi tilbyr flerspiller pokerspill som en plattform der brukere kan spille poker og foreta innsatser mot hverandre ved hjelp av programvaren. Med hensyn til denne tjenesten vil vi belaste enten:

 1. en provisjon (kjent som en rake/avgift) som beregnes i henhold til husets regler, eller
 2. en prosentandel av «innkjøps»-gebyret for turneringer. For Blast-turneringer se her.

På mobiltelefon eller nettbrett kan du kun spille et pokerspill eller en pokerturnering av gangen.

Skjult samarbeid: Skjult samarbeid oppstår når to eller flere spillere prøver å oppnå en urettferdig fordel som inkluderer, men ikke begrenser seg til, å dele kunnskap om sine kort eller annen informasjon og, med mindre annet er oppgitt av selskapet, å inngå en avtale om å dele en premiepott. Enhver spiller som samarbeider eller forsøker å inngå et skjult samarbeid med en annen spiller kan utestenges fra tjenesten eller programvaren eller selskapets andre relaterte tjenester på livstid, deres konto kan avsluttes umiddelbart og selskapet skal ha retten til å beholde alle innestående midler på denne spillerens konto. Vi har utviklet og iverksetter sofistikert proprietær teknologi ment for å finne og identifisere spillere som handler i skjult samarbeid. Hvis selskapet informeres om mistenkt samarbeidende oppførsel, kan det etter eget skjønn avslutte de mistenkte spillernes tilgang til tjenesten og/eller blokkere deres kontoer og holde tilbake alle tilgjengelige innestående midler på kontoene. Ingen spiller har rett til å kreve at selskapet tar andre tiltak mot spillere mistenkt for skjult samarbeid, fusk eller andre former for svindel.
Hvis du mistenker at en spiller jukser eller samarbeider med en annen, kan du kontakte oss via e-post på support@888casino.com eller via e-post til brukerstøtten til en relevant whitelabel-partner.
Sjetongdumping: Sjetongdumping (chip-dumping) oppstår når en spiller bevisst taper en hånd for bevisst å overføre sjetongene til en annen spiller. Enhver spiller involvert i sjetongdumping eller et forsøk på sjetongdumping under bruk av tjenesten kan utestenges fra å bruke tjenesten eller programvaren eller noen av selskapets andre relaterte tjenester på livstid, og spillerens konto kan bli avsluttet umiddelbart. Hvis selskapet informeres om mistenkt sjetongdumping, kan det etter eget skjønn avslutte de mistenkte spillernes tilgang til tjenesten og/eller blokkere deres kontoer og holde tilbake alle innestående midler på kontoene. Under slike omstendigheter vil selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale eventuelle innestående midler på kontoen på det tidspunktet til den relevante spilleren.
Hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at en konto eller en gruppe kontoer brukes systematisk for å oppnå en fordel over en annen spiller eller til å begå en handling i ond tro i forhold til de andre spillerne eller selskapet, for eksempel ved å benytte bestemte teknikker til å hindre andre spillere eller ved å spille som en gruppe, har selskapet rett til å blokkere eller avslutte alle slike kontoer, og i slike tilfeller skal selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle innestående midler på kontoen din.
Programvarehjelpemidler: Vær oppmerksom på at i forhold til eventuelle peer-to-peer-spill eller andre spill, kan du ikke bruke annen verktøy eller programvare enn: (i) verktøy som gir deg grunnleggende spillstatistikk og informasjon som kan være nyttig for nybegynnere, for eksempel visning av styrke av spillehånd og pott-odds, (ii) verktøy som gir deg grunnleggende råd om spillet slik som oversikt over åpningshender, (iii) sporing programvare som beregner og viser i spillstatistikk som er ment å hjelpe deg med å organisere den informasjonen som du allerede har tilgang til som en spiller på det spesifikke bordet (unntatt Snap -spill, og (iv) verktøy som forbedrer din opplevelse uten å påvirke selve spillet eller gi noen råd (for eksempel forbedret skjerm, hurtigtaster og forbedret synlighet), (samlet "Tillatte Hjelpemidler"). For å unngå tvil, seksjon (iv) skal ikke inneholde noe program eller ekstern støtte som, etter vår mening, kan plassere deg ved et pokerbord eller automatisk plassere deg ved et pokerbord.
Du kan ikke bruke programvare, verken roboter eller ekstern støtte, med kunstig intelligens eller som ikke er nevnt i listen over Tillatte verktøy (nevnt over), (uavhengig av hvorvidt du faktisk bruker programvaren). Eksempler på slike forbudte verktøy, programvare og eksterne hjelpemidler er: (i) verktøy og tjenester som gjør det mulig for ethvert samarbeid mellom aktører, for eksempel som viser kortene, (ii) verktøy som hjelper spillere å velge spill i samsvar med spillerens identitet, iii) verktøy eller nettsteder som avslører og deler informasjon om andre spillere mot deres vilje, for eksempel spillstatistikk og samlede inntekter, (iv) alle typer verktøy som utfører en handling på vegne av en spiller ved bordet, (v) eventuelle verktøy eller program som samler inn informasjon om andre spillere når spilleren ikke er til stede, (vi) ethvert verktøy eller program som gir spillet råd i sanntid basert på handlingene til de andre spillerne ved bordet; eller (vii) hvilket som helst program eller ekstern støtte som, etter vår mening, kan plassere deg ved et pokerbord eller automatisk plasserer deg ved et pokerbord (samlet “Programvarehjelpemidler”). I det tilfellet at vi anser at Programvarehjelpemidler er tatt i bruk, forbeholder vi oss retten til å foreta etter vårt eget skjønn, inkludert umiddelbart å blokkere tilgangen til tjenestene til den skyldige brukeren, avslutte slik brukers konto og beslaglegge saldoen på spillekontoen.
Misbruk av «stå over»-funksjonen: «Stå over»-funksjonen er kun beregnet til å ta korte pauser mellom lengre spilleperioder. Den er ikke beregnet til å brukes når det ikke spilles ved bordet, eller for å vente på at andre spillere skal bli med eller forlate bordet. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å ta grep mot spillere som «står over» i lengre perioder. Spillere som gjentatte ganger misbruker «stå over»-funksjonen kan hindres i å delta i våre pokerspill, enten midlertidig eller på ubestemt tid.
Uredelig adferd: Ved enhver sak med mistanke om uredelig adferd med hensyn til pokerspill som involverer kontoen din og andre spillere, vil vi undersøke aktiviteten og ta grep etter vår skjønnsmessige vurdering (inkludert blokkering av de aktuelle kontoene og konfiskering av midlene på dem). Vi plikter ikke å opplyse om etterforskningen og/eller midler som blir konfiskert, eller om dette har påvirket kontoen din på noen måte. Vi vil samarbeide med enhver gyldig myndighet i en etterforskning av slike hendelser, og midler vil konfiskeres av oss frem til vi har tilstrekkelige instrukser fra den aktuelle myndigheten om å enten heve blokkeringen eller frigi deler av de konfiskerte midlene til de aktuelle kontoene.
Betalingstvister: Enhver bruker av tjenesten er fullt ansvarlig for å betale alle beløp han/hun skylder andre brukere av tjenesten og/eller selskapet. Ethvert krav som en bruker av tjenesten kan ha for utbetaling av gevinster med hensyn til tapte veddemål plassert av en annen bruker av tjenesten er mot den andre brukeren og ikke mot selskapet. Selskapet er under ingen omstendigheter ansvarlig for å betale deg dersom en annen bruker av tjenesten ikke betaler hva han/hun skylder deg, uansett årsak, eller for å ta noen som helst grep overfor denne brukeren. Alle tvister som oppstår mellom brukere av tjenesten, inkludert de relatert til betalingssvindel, er ikke ansvaret til selskapet.
Hvis kontoen din er forbundet med pokersvindel på noen slags måte – for eksempel gjennom sjetongdumping, skjult samarbeid eller mottak av ulovlige pengeoverføringer – kan kontoen din bli avsluttet, og vi vil ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg de innestående midlene på kontoen din. Dette er uavhengig av hvorvidt det kan bevises at kontoen din forsettlig mottar midler fra en falsk bruker.
Ved en eventuell etterforskning av pokersvindel er vi ikke forpliktet til å godta noen forklaringer for mottak eller bruk av ulovlige midler. Hvis en slik sak blir løst, og kontoen din blir gjenåpnet, kan vi velge å fjerne det ulovlige beløpet fra bankkontoen din.
Overføring av penger – Du kan bare overføre tilgjengelige midler til andre kontoer i sammenheng med pokerproduktene våre. Hvis du velger å overføre noe fra Tilgjengelige midler til en hvilken som helst konto, er slike overføringer umulige å angre på med en gang beløpet og mottakerens brukernavn har blitt bekreftet, og vi er ikke ansvarlig for tap som følge av at et medlem overfører pengebeløp til feil konto. Men, selskapet forbeholder seg retten til å reversere slike betalinger ved mistanke om svindel eller tilknytning til annen ulovlig aktivitet.
Dersom kontoen din mottar Tilgjengelige midler fra kontoer med sikkerhetsproblemer, forbeholder vi oss retten til å blokkere kontoen din og holde igjen alle midler, inntil sikkerhetsproblemene er løst på alle kontoer involvert – inkludert de du har mottatt pengeoverføringer fra. Ingen spiller har rett til å kreve at selskapet tar grep mot spillere mistenkt for skjult samarbeid, fusk eller andre former for svindel. Selskapet vil ikke gi ut informasjon vedrørende etterforskninger eller eventuelle påfølgende resultater. Du er fullstendig klar over at det er en risiko for å tape penger når du deltar i pengespill ved bruk av tjenestene og at du er fullt ansvarlig for slike tap. Du samtykker i at din bruk av tjenestene er etter ditt eget valg, skjønn og risiko. Annet enn hva som er angitt i dette skrivet, har du overhodet ingen rett til å reise krav i forbindelse med dine tap mot selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper eller whitelabel-partnere eller deres respektive direktører, tjenestemenn eller ansatte.


Live poker

For å spille på live pokervideobord må du ha et kamera på datamaskinen din og klikke på et bord med webkamera-ikonet med webkamera-ikonet i pokerlobbyen.
Spillere som står over i et live pokerspill vil bli fjernet fra videobordet for å frigjøre setet for spillere som står på venteliste (dersom det står spillere på venteliste).
Vi forbeholder oss retten til å begrense antall spillere som ser på live videopokerbordene og endre antallet fra tid til annen etter eget skjønn.
Din bruk av live videopokerbord er underlagt følgende regler:

 • Du skal ikke komme med utsagn eller på noen annen måte oppføre deg på et vis som er seksuelt eller grovt støtende, inkludert eventuelle uttrykk av fordommer, rasisme, hat eller banning rundt bordet.
 • Du skal ikke komme med utsagn eller på noen annen måte oppføre deg på et vis som er ærekrenkende, trakasserende eller fornærmende mot andre spillere rundt bordet.
 • Du skal ikke komme med utsagn eller ellers oppføre deg på en måte som forsøker å utnytte spillet for annonsering eller reklamering for kommersielle eller private interesser.

I tilfeller av brudd på noen av de ovennevnte bestemmelsene i forhold til utilbørlig atferd ved live videopokerbordene, har selskapet rett til å utvise deg fra pokerrom eller ta andre grep som anses som nødvendige, inkludert enten midlertidig utestengelse eller permanent opphør av kontoen din. Selskapet har i tillegg retten til å nekte gevinster i kampanjer relatert til videopokerbord til alle deltakere som blir vurdert til å ha brutt reglene, inkludert bevisst tildekking eller blokkering av kameraet.
Likevel skal selskapet ikke holdes ansvarlig for eventuelle bilder som er lagt ut via webkameraene eller for kommentarer fra våre medlemmer på slike bilder, og vi skal ikke holdes ansvarlig for noen form for oppfattet fornærmelse eller skade. Selskapet er ikke pålagt å overvåke slike bilder og kommentarer, eller til å informere deg om eventuelle grep tatt overfor et medlem ved en eventuell klage.
Din deltakelse ved live videopokerbordene anses som ditt samtykke til at selskapet kan bruke ditt navn, lyd, likhet, bilde og land for promoterings- og markedsføringsformål som det skulle ønske uten krav om betaling, og du gir herved selskapet tillatelse til å gjøre det.
Du erkjenner og samtykker i at selskapet kan filme og ta bilder av pokerbordene i tillegg til å vise livevideoer fra disse bordene på nettstedene.
Videre forstår og godtar du at ved å delta ved et live pokerbord vil andre spillere rundt bordet også kunne bruke og publisere ditt bilde og lyd utenfor selskapets kontroll, og du har ingen rett til å fordre krav mot selskapet i det henseende.


Sportsbetting

Les nøye gjennom «888sport regler for sportsbetting».

Selskapet eller sin agent innenfor 888 konsernet, som aktuelt, er medlem av European Sports Security Association ("ESSA"), en non-profit organisasjon som overvåker uregelmessige spillemønstre og mulige tilfeller av arrangementsmanipulasjon. Som en del av medlemskapet, er selskapet eller dets agent, som aktuelt, en fullverdig deltaker i systemet for tidlig varsling som er rettet mot å identifisere slik spill-oppførsel.
I tilfelle en advarsel blir mottatt av Selskapet, har Selskapet rett til, etter eget skjønn, å:
(i) suspendere tilbudet av ethvert arrangement eller arrangementserie i alle sine spillmarkeder; og
(ii) forsinke og / eller holde tilbake betaling på ethvert arrangement eller arrangementserie i alle sine markeder, inntil integriteten av et slikt arrangement eller arrangementserie har blitt bekreftet av det relevante idrettsforbundet via ESSA.
Videre, i tilfellet ESSA bekrekfter en aktiv arrangementsmanipulasjon i ethvert arrangement eller arrangementserie, i samarbeid med de aktuelle styrende organer av fobundet, har Selskapet rett, etter eget skjønn, å suspendere eventuelle spill på slike arrangementer, enten av enkeltpersoner identifisert av ESSA som innehar insider-spillkunnskap eller -informasjon, eller enhver person som i Selskapets formening er koblet til, opptrer i forbindelse med eller på noe måte involvert med en slik person.
Selskapet forbeholder seg retten til å holde tilbake betaling eller annullere spill med hensyn til et arrangement eller match, hvis vi har rimelig mistanke eller bevis på at følgende har skjedd: (i) det er satt et spørsmåltegn ved integriteten av et arrangement; (ii) innsatsprisene er manipulerte eller (iii) Slike  bevis kan inkludere, men er ikke begrenset til størrelse, volum eller spillemønstre av plasserte innsatser hos Selskapet eller sine agenter innenfor 888 konsernet på ethvert av Selskapets eller sine agenters Nettsteder.
Hvis vi med rimelighet tror at eventuelle mistenkelige spill eller veddemålsaktivitet har skjedd på kontoen din, kan en slik konto bli suspendert av selskapet inntil relevant etterforskning er fullført.


Bonuser

Dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at et medlem misbruker våre innskuddsrelaterte bonuser på noen slags måte, kan vi velge å stenge kontoen og alle beslektede kontoer på tvers av tjenestene og holde tilbake midler fra gjeldende kontoer. En mistanke om misbruk kan være basert på gjentatte mønstre med innskudd/uttak/nytt innskudd der eneste hensikt er å motta innskuddsrelaterte bonuser.
Dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at medlemmet misbruker våre gratissider og tilbud med gratisspill, kan vi velge å stenge kontoen og alle beslektede kontoer på tvers av tjenestene og holde tilbake midler fra gjeldende kontoer. Dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at medlemmet misbruker prinsippet rundt de gratis spillesidene – for eksempel ved gjentatte ganger å spille kun gratisspill, eller ved å kjøpe alle billettene for gratis spill, kan vi velge å stenge kontoen og alle beslektede kontoer på tvers av tjenestene og holde tilbake midler fra gjeldende kontoer.
Hvis vi har grunn til å mistenke at en konto eller gruppe kontoer brukes systematisk – for eksempel ved å benytte bestemte teknikker for satsing eller satsing som en gruppe, har selskapet rett til å blokkere eller stenge alle kontoer, og i slike tilfeller skal selskapet ikke være forpliktet til å tilbakebetale deg eventuelle midler som kan være på kontoen din.


Sist oppdatert: Mars 2019


SKRIV UT OG BEHOLD EN FYSISK KOPI AV BRUKERAVTALEN FOR EGEN REFERANSE.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en personlig opplevelse og tilpassede annonser. Du godtar retningslinjene våre angående informasjonskapsler når du bruker dette nettstedet. Finn ut mer.